Opposite of me...

posted on 24 Apr 2008 17:18 by rae-san in Other
เคยเป็นแบบนี้กันมั้ย
ชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบในเวลาเดียวกัน
บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไง ^^"

เราเป็นคน...
กลัวความสูงนะ แต่ชอบที่จะขึ้นไปอยู่ที่สูงๆ
เพราะมันจะมองเห็นอะไรได้กว้างกว่า ไกลกว่า และสวยกว่า
เราเป็นคน...
ไม่ชอบความเงียบ แต่ก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ
เพราะการที่เราได้อยู่คนเดียวเงียๆ
มันช่วยให้เราคิดอะไรได้มากขึ้น (หัวแล่นว่างั้น) ทำอะไรตามใจชอบได้
ยิ่งตอนแต่งนิยายกะอ่านหนังสือนี่ อยู่คนเดียวได้ยิ่งดี ชอบ~
เราเป็นคน...
กลัวความมืด แต่ก็ชอบที่จะหลบอยู่ในมุมมืด
เพราะบางครั้ง ความมืดก็ช่วยปิดบังความรู้สึกของเราได้
เราก็เป็นคน...
ไม่ชอบของร้อน ไม่เคยชอบ และไม่คิดจะชอบ
แต่บางทีที่ได้ดื่มอะไรร้อนๆ ก็ทำให้เรารู้สึกดีได้
เราเป็นคน...
ไม่ชอบเรื่องเศร้า แต่ก็ชอบที่จะร้องไห้ไปกับมัน
อันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไม ^^"

แล้วทุกคนล่ะ
เคยเป็นแบบนี้กันมั้ย ???

edit @ 24 Apr 2008 17:21:12 by :: Rae ::